ICF je jedina organizacija u svetu koja nudi globalno priznat, nezavisan akreditacioni program za koučeve praktičare.

Zašto je važno da postanete ICF sertifikovani kouč?

ICF sertifikat pokazuje potencijalnim klijentima vašu posvećenost koučing profesiji i gradi vaš kredibilitet u čitavoj koučing industriji. U nastavku teksta navešćemo zašto je toliko važno da vaše znanje bude krunisano ICF sertifikatom:

 • čak 84% klijenata zahteva ICF sertifikat kao garanciju kvaliteta koučing usluga
 • sertifikovani koučevi imaju dva puta veći prihod od onih koji nisu sertifikovani
 • klijenti koji rade sa sertifikovanim koučevima zadovoljniji su uslugom i rado će preporučiti svog kouča

Kako da postanete ICF sertifikovani kouč?

Slično organizacijama koje žele da akredituju svoj program, pojedincima je dostupno 3 nivoa akreditacije:

 • The Associate Certified Coach (ACC)
 • The Professional Certified Coach (PCC)
 • The Master Certified Coach (MCC)

Detaljan prikaz dat je u tabeli:

Nivo akreditacijeTrening sati (h)Koučing sati (h)ICF putanjaMentorske sesijeEvaluacija učinkaCKA
 ACC 60h  100h Putanja 1: ACSTH 10  Da Da
Putanja 2: ACTP Mastery Coaching ProgramNeDa
PCC
 125h 500h Putanja 1: ACSTH 10   DaDa
Putanja 2: ACTP Mastery Coaching ProgramNeDa
MCC200h  2500hSamo jedna opcija 10 DaDa

Važne napomena:

✓ ACSTH – Odobreni sati posebne koučing obuke – Erickson Trening „Umetnost i nauka koučinga“ moduli 1-4 ispunjavaju uslove ACSTH.
✓ ACTP Akreditovan koučing program – Mastery Coaching Program, nakon treninga „Umetnost i nauka koučinga“ ispunjava uslove ACTP.
✓ Potrebno je da svoju akreditaciju obnavljate na svake 3 godine.

Šta su sve benefiti za vas ako se odlučite za trening „Umetnost i nauka koučinga“ (TASC)?

 • Ukoliko završite TASC (od 1. do 4. modula) dobijate Erickson Solution-Focused Coach Certificate sertifikat i imate dovoljan broj trening sati da aplicirate za ACC, ali i PCC nivo ICF akreditacije.
 • Ukoliko završite Mastery Coaching Program uz ispunjene ostale uslove, koje možete pronaći u tabeli, stičete pravo na ACC nivo ICF akreditacije
 • Vaš koučing put nakon završenog Mastery Coaching Program-a iziskivaće dodatnu investiciju tek kada se odlučite da aplicirate za najviši nivo ICF akreditacije – MCC (nećete biti u obavezi da pohađate mentorske sesije sve do MCC akreditacije, što značajno štedi vaše vreme i novac)
 • Na svim modulima treninga vaši predavači biće internacionalni ICF koučevi
 • Naši koučevi podržaće vas u sticanju koučing veština – organizujemo trijade i mentorske radionice
 • Trening ili određeni modul možete obnoviti po povlašćenim uslovima
Saznaj više

Šta je potrebno da uradite kako biste postali akreditovani kouč?

Za dobijanje ICF sertifikata potrebno je da imate:

Sate obuke u okviru ICF akreditovanih koučing programa (ACSTH I ACTP):
✓ Završeni moduli (od 1. do 4.) treninga Erickson Coaching International-a, “Umetnost i nauka koučinga”, ispunjava samo zahteve ACSTH.
✓ Završen Mastery Coaching Program istog treninga je neophodan za ispunjavanje ICF ACTP standarda.

Koučing sate
Koučing sate sa klijentima izvan programa koučing obuke.
Koučing sate možete da beležite u tabelu koju propisuje ICF.

Rad sa mentorom (sati mentorstva)
U tabeli iznad prikazani su različiti načini prikupljanja mentorskih sati.

Procena učinka (važi za više nivoe akreditacije PCC i MCC)
Ovo je test vaših koučing veština. Potrebni su vam audio snimci i pisani transkripti koučing sesija

Procena koučing znanja (COACH KNOWLEDGE ASSESSMENT – CKA)
Svi kandidati za akreditaciju moraju da završe procenu koučing znanja (Coach Knowledge Assessment – CKA) koja se sastoji od testa sa višestrukim ponuđenim odgovorima. CKA je neophodno položiti samo jedanput.

Nosioci ICF akreditacije treba da pokažu jasno razumevanje

 • ICF definicije koučinga
 • Ključnih kompetencija
 • Etičkog kodeksa

Važne napomene:
ACSTH – Odobreni sati posebne koučing obuke – Erickson Trening „Umetnost i nauka koučinga“ moduli 1-4 ispunjavaju uslove ACSTH.
ACTP – Akreditovan koučing program – Erickson Trening „Umetnost i nauka koučinga“ , Mastery Coaching Program ispunjava uslove ACTP.
Evaluacija učinka podrazumeva da kandidat za akreditaciju uz zahtev treba da pošalje ICF-u i dve sesije u audio formatu, kao i njihove transkripte.
Za više detalja o ICF akreditacijama posetite http://www.coachfederation.org
Za više detalja o treninzima Erikson koledža posetite www.erickson.edu

Održavanje ICF akreditacije

ICF održava visoke standarde za profesionalne koučeve širom sveta i zahteva da se akreditacije obnavljaju svake 3 godine.

Kontinuirano koučing obrazovanje (CONTINUING COACH EDUCATION – CCE)

Ukoliko je koučing program CCE ICF akreditovan to znači da se sati stečeni na tom treningu mogu iskoristiti za obnavljanje ICF akreditacije. „PCM Kouč“ je primer takvog trening programa. CCE akreditovani trening programi uglavnom sadrže sate za ključne kompetencije (Core Competencies) i razvoj resursa (Resource Development).

Ključne kompetencije (Core Competencies): Napredne koučing obuke, pisanje ili istraživanja koja su u direktnoj vezi sa ICF ključnim kompetencijama.
Razvoj resursa (Resource Development): Obuka, pisanje, istraživanje, ili samostalno učenje van ICF ključnih kompetencija koje doprinosi profesionalnom razvoju kouča.


Imate pitanja? Kontaktirajte nas:
Brojevi telefona:
+ 381 (0)11 4123 470
+ 381 (0)11 4123 410
Adresa:
Ljubiše Jovanovića 7, Beograd, Srbija