Koučing je proces rada sa pojedincima, timovima i grupama koji ima za cilj poboljšanje individualnih i timskih performansi, kao i bolje razumevanje sebe, okruženja i načina primene specifičnih znanja i veština.

Koučing ima ulogu pokretačke snage koja oslobađa ljudski potencijal za stvaranje novih i kreativnijih ideja, modela i ponašanja koji vode do uspeha. Ključni element koučinga je razvoj individue tj. kontinuirani proces rasta i učenja, pa u skladu sa ovom definicijom, možemo reći da je cilj koučinga lični i profesionalni razvoj pojedinca.

Erickson solution-focused koučing metodologija sastoji se iz dve dimenzije:

 • lične transformacije – kouč pomaže klijentu da se okrene od problema ka široj slici i otkrije šta je njemu suštinski važno
 • postignuća – da pronađe načine, odnosno akcione korake koji će mu pomoći da ostvari ono što želi

Iako koučing često povezuju i izjednačavaju sa nekim drugim, srodnim naukama, postoji vrlo jasna razlika između ove metodologije i treninga, mentoringa, konslatinga i sl.

Koučing vs Konsalting

Koučing vs Konsalting

Koučing nije ekvivalent ni terapiji, iako procesno gledano mogu biti vrlo slični. Dok se terapija uglavnom fokusira na probleme u prošlosti i podržava klijenta da pronađe pitanje zašto sam takav kakav jesam ili imam određeni obrazac ponašanja, koučing je usmeren u potpunosti ka budućnosti i ima za cilj da podrži klijenta da se pomeri od problema i onoga što ne želi, ka široj slici i onome što želi da postigne.

Koučing vs Terapija

Koučing nije ekvivalent ni terapiji, iako procesno gledano mogu biti vrlo slični. Dok se terapija uglavnom fokusira na probleme u prošlosti i podržava klijenta da pronađe pitanje zašto sam takav kakav jesam ili imam određeni obrazac ponašanja, koučing je usmeren u potpunosti ka budućnosti i ima za cilj da podrži klijenta da se pomeri od problema i onoga što ne želi, ka široj slici i onome što želi da postigne.

Koučing vs Trening

Trening je posvećen usvajanju određenih znanja, tehnika i alata. Trener je nosilac znanja i ekspertize koji to znanje deli skoz edukaciju i vežbe sa učesnicima. Za razliku od trenera, kouč ne govori svojim klijentima šta je ono što je potrebno da urade. Ne edukuje ih i ne prenosi znanje. Kouč sluša i to ne samo sadržaj koji klijent deli, već strukturu i način na koji nešto govori, te na osnovu toga postavlja pitanja koja klijentu pomažu da iskoristi svoj puni potencijal.

Kao rezultat koučinga možemo imati:

 • Postizanje vrhunskih rezultata (posao, sport, upravljanje, učenje…)
 • Uspešno završavanje projekata
 • Proširivanje sopstvenih kapaciteta
 • Razvijanje sopstvene vizije
 • Postizanje balansa između privatnog i poslovnog života
 • Identifikacija i aktivacija skrivenih talenata
 • Razvoj lične misije
 • Razvoj kreativnosti
 • Definisanje vrednosti i prioriteta.

Neke od osnovnih veština kouča su:

 • Pravilno i precizno postavljanje pitanja
 • Aktivno i usredsređeno slušanje i podrška
 • Elicitacija unutrašnjih stanja
 • Davanje i primanje povratne informacije.

Koučing vam može pomoći kod:

 • Blokirajućih stanja
 • Stresa
 • Životnih i poslovnih kriza
 • Manjka motivacije
 • Problema pri upravljanju timovima, promenama itd.
 • Mentalnih blokada
 • Konfliktnih situacija.
Imate pitanja? Kontaktirajte nas:
Brojevi telefona:
+ 381 (0)11 4123 470
+ 381 (0)11 4123 410
Adresa:
Matice srpske 87a, Beograd, Srbija